Kundklassificering och analys

 • Mobiltjänster

Klassificering av under utifrån en onboardingprocess i syfte att kundanpassa mobiltjänsten baserat på olika kundgrupper.

 • Teknologier: Python, Tensorflow, Keras, Google Colaboration, Azure ML Studio
 • Datum: Oktober, 2018

Kandidatklassificering

 • Psykometri

Utveckling av en klassificeringsmodell för att föreslå lämpliga roller utifrån resultat vid personlighets- och begåvningstest.

 • Teknologier: Python, Google Colaboration, Azure ML Studio
 • Datum: November, 2018

Prediktivt kundbeteende

 • Resebranchen

Utveckling av prediktiv AI modell för att kunna förutspå kundbeteenden.

 • Teknologier: Python, Google Colaboration, Azure ML Studio
 • Datum: Juni, 2018

Utveckling av regresionsmetoder och anomalianalys

 • Forskning
 • Psykometri

Målsättningen är att utveckla en ickelinjär regressionsmodell, via maskininlärningsmetoder, som kvantitativt kan visas vara bättre anpassad till data än dagens enkla linjära regressionsmodell. Även andra linjära regresionsmodeller undersöks i syfte att utveckla nya metoder för att beräkna testresultat inom psykometrin.

 • Teknologier: Python, Google Colaboration
 • Datum: Pågående

Automatiska aktivitetsbeslut vid revision

 • Finans

Utveckling av automatiserade aktivitetsbeslut vid företagsrevisioner med hjälp av Artificiella Neurala Nätverk.

 • Teknologier: Python, Tensorflow, Keras, Azure ML Studio
 • Datum: Pågående