Kundklassificering och analys

Klassificering av under utifrån en onboardingprocess i syfte att kundanpassa mobiltjänsten baserat på olika kundgrupper.

  • Teknologier: Python, Tensorflow, Keras, Google Colaboration, Azure ML Studio
  • Datum: Oktober, 2018

Kandidatklassificering

Utveckling av en klassificeringsmodell för att föreslå lämpliga roller utifrån resultat vid personlighets- och begåvningstest.

  • Teknologier: Python, Google Colaboration, Azure ML Studio
  • Datum: November, 2018

Prediktivt kundbeteende

Utveckling av prediktiv AI modell för att kunna förutspå kundbeteenden.

  • Teknologier: Python, Google Colaboration, Azure ML Studio
  • Datum: Juni, 2018

Utveckling av regresionsmetoder och anomalianalys

Målsättningen är att utveckla en ickelinjär regressionsmodell, via maskininlärningsmetoder, som kvantitativt kan visas vara bättre anpassad till data än dagens enkla linjära regressionsmodell. Även andra linjära regresionsmodeller undersöks i syfte att utveckla nya metoder för att beräkna testresultat inom psykometrin.

  • Teknologier: Python, Google Colaboration
  • Datum: Pågående

Automatiska aktivitetsbeslut vid revision

Utveckling av automatiserade aktivitetsbeslut vid företagsrevisioner med hjälp av Artificiella Neurala Nätverk.

  • Teknologier: Python, Tensorflow, Keras, Azure ML Studio
  • Datum: Pågående