01. Mjukvaruingenjör

Beroende på var dina färdigheter och intressen passar bäst i organisationen har du möjlighet att utveckla, testa och förbättra mjukvarulösningar för att stödja vår forskning och utveckling.

Vi letar efter ingenjörer som tar med sig nya idéer från alla områden. Det kan vara informationshämtning, distribuerad databehandling, storskalig systemdesign, nätverk och datalagring, säkerhet, artificiell intelligens, naturlig språkbehandling; listan är hur lång som helst. Vi behöver ingenjörer som är mångsidiga och som är entusiastiska till att ta itu med nya problem över hela linjen.

MINIMIKRAV
 • Högskoleingenjör Datateknik eller relaterat område, eller motsvarande praktisk erfarenhet
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling av storskaliga system
 • Erfarenhet av C++, R eller Python och en önskan om att lära sig nya språk
 • Erfarenhet av minst två av följande områden:
  • Webbapplikationsutveckling
  • Open source miljöer
  • Distribuerad/parallella beräkningar
  • Datavisualisering
  • Datahämtning
 • Goda kunskaper i matematik
ÖNSKADE KVALIFIKATIONER
 • M.Sc. Civ. Ing. eller motsvarande
 • Erfarenhet av Python
 • Intresse av AI
ANSÖK NU

02. Examensarbete - Psykometri (Tillsatt)

PolarMind hjälper kontinuerligt kunder och partners med utveckling och stöd inom Artificiell Intelligens och Machine Learning. Ett examensarbete med direkt påverkan på företags tjänster är bra sätt att pröva och utveckla sina färdigheter i arbetslivet.

Bakgrund

Psykometriområdet befinner sig i stark tillväxt med utveckling inom en rad områden. Resultatanalyserna bygger idag på gamla vedertagna modeller där vi ser att maskininlärning kan komma att förändra marknaden radikalt.

Målsättning

Att utveckla anomalidetektion i kombination med en modell för resultatberäkning av kandidaters svar.

Uppdraget

Att föreslå metoder för att identifiera anomalier i kandidaters beteenden och resultat samt en metod för att bättre kunna beräkna resultat givet normativa test. Algoritmerna bör vara baserade på nutida literatur och ligga i framkant. Algoritmen skall implementeras och testas på riktig data. Examensarbetet kan anpassas till ert specifika intresse.

MINIMIKRAV
 • M.Sc. (Civilingenjör) eller liknande med relevanta studier i maskininlärning.
 • Startdatum. Flexibelt eller senast början på 2019
 • Estimerad tidsåtgång: 20 veckor
ÖNSKADE KVALIFIKATIONER
 • Kunskaper inom psykometri
ÖVRIGT
 • Antal studenter: 1-2 (ni kan ansöka tillsammans eller separat)
 • Sista ansökningsdatum: 21 oktober (intervjuer kommer göras löpande)
 • Skicka ansökan med CV, försättsbrev, betyg.
 • Omfattning: 30p.
ANSÖK NU

ANSÖK NU

Skicka en ansökan till recruiting@polarmind.se
med följande information

För- och efternamn
Mobilnummer
Resume/CV
Övrig information


070 - 418 43 88

RING OM DU HAR FRÅGOR