Inspiration

INSPIRATION

Vad kan man åstadkomma?

Låt oss komma och berätta vad Artificiell Intelligens är, hur det kan användas i er organisation och hur ni kommer igång.

Läs mer nu
service

WORKSHOP

Vilka områden är lämpliga?

Genom workshops identifierar vi lämpliga projekt med lågt hängande frukt för att komma igång med maskininlärningsprojekt.

Läs mer nu
service

MODELLUTVECKLING

Från algoritm till modell

Vårt team utvecklar prediktiva modeller åt er så att ni får kund- och datadrivna beslutsunderlag.

Läs mer nu
service

HELHETSÅTAGANDE

Från algoritm till lösning

Vi hjälper er genom hela projektet, från analys och datainhämtning, till modelutveckling och införande.

Läs mer nu

Artificiell Intelligens

För en bättre värld!

Inspiration

Vad kan man åstadkomma med hjälp av intelligenta maskiner?

PolarMind erbjuder idag, kostnadsfritt, en föreläsning med utrymme för frågor och svar på 30 - 40 minuter.

Under föreläsningen går vi på ett enkelt sätt igenom vad Artificiell Intelligens och maskininlärning är och hur det kan användas. Vi tittar på hur man kommer igång och visar på reella exempel från verkligheten och våra egna case.

Vi agerar primärt i Mälardalen men möjligheter i övriga landet går att ordna.

För mer information kontakta sale@polarmind.se eller 076 - 273 98 39.

service

Workshop

Vi identifierar lämpliga områden för maskininlärning?

Vi använder oss av fördefinierade processer för att identifiera möjliga case där vi identifierar hur vi samlar in data, vilka datakällor som finns tillgängliga, vilket kundvärde som kan erhållas, vilka maskininlärningsmetoder som är tillämpliga, hur vi kan ta beslut baserat på prediktioner med mera.

Vi erbjuder alltifrån en enklare workshop på ett par timmar till mer omfattande workshops där vi går ner mer på djupet.

För mer information kontakta sale@polarmind.se eller 076 - 273 98 39.

service

Modellutveckling

Från algoritm till färdigutvecklad AI-modell

Modellutveckling innebär att tar vi fram lämpliga modeller för den tillämpning eller case som har identifierats, tränar dessa och hjälper er med att ta den i bruk på rätt sätt. Det kan t.ex vara modeller för prediktiv analys, tillämpningar för automatiska beslut eller chatbots.

För mer information kontakta sale@polarmind.se eller 070 - 418 43 88.

service

Helhetsåtagande

Från algoritm till implementerad AI-lösning

Ett helhetsåtagande innebär vanligtvis att vi ansvarar för hela eller större delen av lösningen. Det innefattar normalt ledning av projektet med tillhörande utveckling av modeller samt implementation i er verksamhet.

För mer information kontakta sale@polarmind.se eller 070 - 418 43 88.

service

Kontakta sale@polarmind.se eller ring oss på +46 70 418 43 88 för att få veta mer!

Vi är Artificiell Intelligens.